Katter är heliga djur, dock inte för alla människor. Men genom tiderna har katten haft mycket hög status inom vissa kulturer, den egyptiska till exempel. De gamla faraonerna höll katten för helig och de byggde den gigantiska Sfinxen som föreställer ett kattdjur, för att ge ett exempel. Vad är det då med katten som kvalificerar kattdjuret för denna gudomliga status?

I Egypten så ansågs katten vara ett heligt djur. Ni har säkert sett ett flertal kattstatyer eller statyer av en kvinna med katthuvud, detta var den egyptiska kärleksgudinnan Bastet. Om en katt dog i det gamla Egypten så visade ägarna sin stora sorg genom att raka av sig ögonbrynen. Fynd har även visat att det inte bara var människor som mumifierades förr i landet, även katter mumifierades och begravdes när de dog. Undersöker man vidare vilka djur som var heliga för de gamla egyptierna så var det förutom katten även krokodilen, ormen och örnen som var heliga. Tittar man närmare på vad dessa djur har gemensamt så är det ögonen, som är gula med svarta pupiller, och de vassa huggtänderna samt det elastiska gapet och smidigheten hos dessa djur. Att döda en katt var förenat med dödsstraff även om det var en olyckshändelse.

Katter och religion

Även inom religion så har katter haft stor betydelse. Det sägs att profeten Mohammed ägde katter, och i Malaysia var katter mycket betydelsefulla då man trodde att de kunde hjälpa själar att komma ifrån helvetet och hamna i paradiset istället.

Man har även pratat om katter som Guds djur. Det finns massor med berättelser som talar för katters betydelse. Exempelvis finns det berättelser om hur en katt hjälpte till att rädda Noaks Ark från att bli överfylld med råttor. Även i vår nordiska mytologi har katter funnits med som favoriter. Freja som var fruktbarhetsgudinnan i nordisk mytologi hade katten som sitt favoritdjur. Hennes vagn drogs av katterna Hogne och Tovner.

Även inom den kristna tron är katten återkommande i de heliga skrifterna i både gamla och nya testamentet. I det gamla testamentet ställer Simson en gåta till en person och i gåtan ingår ett kattdjur, närmare bestämt ett lejon. I det nya testamentet liknas Jesus vid både lamm och lejon och kallas för Guds lamm och lejonet av Juda.
Men detta gäller endast de större kattdjuren. Inom kristendomen har katter sedan medeltiden förknippats med otur och Satan. Samtidigt som det var häxjakt här i Sverige så jagades även katter som då hade fördömds som satanistiska och tillhörde djävulen. Speciellt svarta katter har länge förknippats med olycka och otur. Man ansåg förr att katter var häxornas kraftdjur och man kunde därför ibland döma kvinnor för häxeri bara genom att de ägde en katt. Man ansåg att katter var satans sändebud och att de förde med sig ondska. Som tur är så vet vi bättre idag och tror förhoppningsvis inte att ägare till katter är häxor.

Även i vår moderna tid så anses katter som heliga på vissa platser. En ras har dessutom ordet helig i sitt ras namn, nämligen helig Birma. Denna ras har fått sitt namn då det är en väldigt mystisk och sagoomspunnen kattras och enligt legender så kommer rasen från Burma, och det sägs att sägs att några birma katter skeppades från Burma till Frankrike i början av 1900-talet för att sedan bli en populär ras som man sedan blandade med andra raser.  Den första Birman kom till Sverige först 1968.
Inom astrologin har katten ett helt eget tecken, lejonet, som symboliserar de personer som är födda mellan den 20:e juli och 20:e augusti. Är man född under denna period så har man solen i lejonets tecken. En person med solen i lejonet är en stark personlighet, vänlig och storsint men med ett stort ego med höga krav på att stå i centrum. Lejonet är ju nämligen djurens, och zodiakens, konung.
Kattdjuren är eleganta, vackra, smidiga. Lejonet och alla de övriga kattdjuren är oerhört fascinerande varelser. Har man en katt hemma så har man en del av denna fascinerande djurstam, kattdjuret, i hemmet. Får man kattdjurets kärlek så är man alldeles särskilt privilegierad. Glöm aldrig det.